Reklamační řád a informace o záruce

Reklamační řád

Reklamační řád upravuje způsob a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky uplatněna spotřebitelem. Na všechny výrobky zakoupené spotřebiteli je poskytována záruční doba dle zákona.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Reklamační řád je nedílnou součástí obchodních podmínek. Tento reklamační řád v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále také jako „občanský zákoník“) a zákon č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, upravuje způsob a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky uplatněna kupujícím – spotřebitelem. Je-li kupujícím podnikatel, není záruka poskytována, neshoda s kupní smlouvou je vyřízena v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zejména pak ustanovením § 2079 a následujícími.

Kupujícímu je garantováno navrácení plné kupní ceny v případě doložitelné nespokojenosti se zakoupeným produktem. Tato garance se vztahuje na 30 dní po zaplacení nákupu.

Reklamační řád se vztahuje na reklamace, kdy se jedná o rozpor s kupní smlouvou.

ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Pokud není věc při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na základě ustanovení § 2106 občanského zákoníku na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídající kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný (nelze-li splnit požadavek kupujícího) může kupující požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit.

Pokud kupující obdržel od prodávajícího jiný výrobek či zboží, než objednal (neúmyslná záměna při balení výrobků), nebo obdržel výrobek vadný, bude mu po zaslání tohoto nepoužitého, nepoškozeného výrobku v původním obalu spolu s kopií nebo originálem dodacího listu zpět prodávajícímu bezplatně zaslán výrobek správný (resp. nezávadný).

Při zasílání zpět je kupující povinen zvolit vhodný obal, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě.

Tento reklamační řád je platný od 20. 11. 2020 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů.